Tweede Pinksterdag/ Pfingstmontag/ Whit Monday

Goederenvervoer bij de RTM

Tweede Pinksterdag staat bij het RTM-trammuseum in het teken van de combinatie van personen- en goederenvervoer per (stoom)tram. Naast de trams volgens de gewone dienstregeling (11:30, 13:30 en 15:30 u) vertrekken om 12:25 en 14:25 een tweetal extra stoomtrams. Dit zijn zogenaamde ‘gemengde trams’ met personenrijtuigen en goederenwagens. Aan het eindpunt bent u getuigen van het omrangeren van deze trams om alles weer in de goede volgorde te krijgen. In het museum -nog steeds in verbouwing maar veel is weer te zien- is van alles te bekijken op het gebied van de RTM-geschiedenis en de stoomtrams in het bijzonder. Oude vrachtwagens en trekkers staan ter bezichtiging in de remise bij het museum.

De tram van 13:30 u. sluit aan op de rondvaartboot van Rederij Zeeland. U kunt mee voor een bijna twee uur durende rondvaart over de Grevelingen. Bij terugkomst staat de RTM-tram voor u te wachten voor de terugreis naar het museum. Een compleet dagje uit aan de Brouwersdam.

Kom kijken aan in Ouddorp aan de Brouwersdam (deelgebied De Punt) bij het leukste museum van Zuidwest Nederland!

Güterverkehr am RTM

Am Pfingstmontag dreht sich im RTM-museum alles um die Kombination von Personen- und Güterverkehrt mit der (Dampf-)Straßenbahn. Zusätzlich zu den Straßenbahnen nach dem regulären Fahrplan (11:30, 13:30 und 15:30 Uhr) fahren um 12:25 und 14:25 Uhr zwei weitere Dampfstraßenbahnen ab. Dabei handelt es sich um sogenannte „Mischstraßenbahnen“ mit Personen- und Güterwagen. An der Endstation werden Sie Zeuge, wie die Straßenbahnen rangieren, um alles wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Im Museum – noch im Umbau, aber vieles ist wieder zu sehen – gibt es im Bereich der RTM-Geschichte und insbesondere der Dampfstraßenbahnen einiges zu sehen. Alte Lastwagen und Traktoren können im Depot des Museums besichtigt werden.

Die Straßenbahn um 13:30 Uhr. verbindet sich mit dem Ausflugsboot der Rederij Zeeland. Sie können mit uns eine fast zweistündige Kreuzfahrt auf der Grevelingen unternehmen. Bei Ihrer Rückkehr erwartet Sie die RTM-bahn für die Rückfahrt zum Museum. Ein ganzer Tag am Brouwersdam.

Besuchen Sie Ouddorp aan de Brouwersdam (Teilgebiet De Punt) im schönsten Museum im Südwesten der Niederlande!

Goods and parcels at the RTM 

Whit Monday is all about the combination of passenger and freight transport by (steam) tram at the RTM tram museum. In addition to the trams according to the regular timetable (11:30, 13:30 and 15:30), two additional steam trams depart at 12:25 and 14:25. These are so-called ‘mixed trams’ with passenger carriages and goods wagons. At the terminus you will witness the shuffling of these trams to get everything back in the right order. In the museum – still under renovation but much can be seen again – there is a lot to see in the field of RTM history and steam trams in particular. Old trucks and tractors are available for viewing in the depot at the museum.The tram at 1:30 p.m. connects to the tour boat of Rederij Zeeland. You can join us for an almost two-hour cruise on the Grevelingen. On your return, the RTM tram will be waiting for you for the return journey to the museum. A complete day out at the Brouwersdam.Come and have a look in Ouddorp aan de Brouwersdam (sub-area De Punt) at the nicest museum in the southwest of the Netherlands!